משחקים ותוצאות אחרונות
משחק נתוני משחק
אינטר - שריף טירספול ג’ 22:00 19.10.21
שריף טירספול - אינטר ד’ 22:00 03.11.21
שחטאר דונייצק - אינטר 0-0 לסקירה
סטטיסטיקה קבוצתית
תיאור שחקן כמות
צהובים דנזל דמפריס 1