אודות מרוקו

מאמן: הרב רנארד

כוכב: מהדי בנאטיה

הישג שיא: שמינית הגמר (1986)