משחקים ותוצאות אחרונות
משחק נתוני משחק
ארמיניה בילפלד - מיינץ ש’ 16:30 30.10.21
מיינץ - מנשנגלדבאך ו’ 21:30 05.11.21
מיינץ - אוגסבורג 1-4
אודות מיינץ
מיינץ