משחקים ותוצאות אחרונות
משחק נתוני משחק
לאנס - ברסט א’ 07.08.22
אז'קסיו - לאנס א’ 14.08.22