משחקים ותוצאות אחרונות
משחק נתוני משחק
טרואה - מץ א’ 16:00 06.02.22
ריימס - מץ 1-0 לסקירה
מץ - ניס 2-0 לסקירה