משחקים ותוצאות אחרונות
משחק נתוני משחק
קלן - הרטה ברלין א’ 18:30 15.08.21
הרטה ברלין - וולפסבורג ש’ 16:30 21.08.21
אודות הרטה ברלין
הרטה ברלין