אודות ליון

תארים:

אליפות: 7 (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008)

גביע: 4 (1964, 1967, 1973, 2008)