הַשְׁגָּחָה פְּרָטית עַל כָּל הַבְּרִיות

ממעיט באכילת לילה תערב לו תנומתו. הרב גלויברמן לשבת

א א א א ( שנה גודל )
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
תחילת כתבה

פרשת השבוע 'שְׁמִינִי' עוסקת בין היתר בדיני הכשרות, ומפרטת את בעלי החיים המותרים והאסורים באכילה. בין העופות הטמאים המוזכרים בפרשה, מובא עוף 'הַשָּׁלָךְ'. מיהו אותו 'השלך'? חז"ל מסבירים שמדובר בסוג של עוף השולה דגים מן המים וטורף אותם. חז"ל אומרים שאנו רואים שכאשר הקב"ה דן אף את הדגים וגוזר מוות על חלק מהם, הוא שולח עליהם את 'השלך' שיצוד אותם בפיו.

 בתלמוד מסופר: שכאשר רבי יוחנן היה רואה את עוף 'השלך', היה אומר את המילים מספר התהלים: " מִשְׁפָּטֶךָ תְּהוֹם רַבָּה ". זאת אומרת - שמשפטי אלוקים נמצאים אפילו בתהומות הים. מכן אפשר ללמוד אם כן, שהבורא יתברך משגיח על נברא ונברא, גם על אלו הנמצאים במצולות הים ונסתרים מהעיניים שלנו.

 הבעל שם טוב זצ"ל אומר, לא רק על האדם משגיח הקב"ה באופן פרטי, אלא גם על יתר הברואים – החיות, הצמחים ואף על הדוממים. אפילו עלה הנידף ברוח – מתעופף על פי השגחתו הפרטית של הקב"ה. וכאמור, מפרשה זו אנו למדים כי גם על הדגים והנבראים אשר מתחת למים מצויה השגחתו המופלאה של הקב"ה. לכן, קובעים חז"ל שהאדם צריך להיות בשמחה תמיד, שכן בעצבות יכול להיות רק מי שלא מאמין שהכל בא עליו בהשגחה פרטית, אולם מי שמאמין שהשגחתו הפרטית של אלוקים, מצוי בשמחה תמידית, שכן הוא יודע ששום דבר לא קורה איתו "סתם" ומאליו.

חד וחלק: הַמַּמְעִיט בַּאֲכִילַת לַיְלָה תְּעָרֵב לוֹ תְּנוּמָתוֹ.

מעבר לתגובות