פרשת השבוע: 'לך לך'

כבוד האישה: הרב גלויברמן מכין אתכם לשבת

הרב גלויברמן  
א א א א (שנה גודל)
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
תחילת כתבה

כבוד האישה
פרשת 'לך לך' פותחת בציווי הקדוש ברוך הוא לאבי האומה אברהם אבינו: "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך". כידוע, אברהם אבינו נתנסה בעשרה ניסיונות קשים, וזה היה הניסיון הראשון - הקריאה "לך לך מארצך וממולדתך". הניסיון האחרון היה כידוע בעקידת יצחק, שגם שם נאמר: "לך לך' אל ארץ המוריה". ההליכה מסמלת מצב של התקדמות ועליה. וכמה שההליכה קשה, היא זו שמעידה על האדם כי הוא חי ופעיל. עלינו להתקדם תמיד ולא לדרוך במקום אחד. שכן, למרות הירידה של אברהם מארץ ישראל למצרים, הפרשה עוסקת למעשה בעליה ובהתרוממותו של אברהם הן בעושר גשמי והן בכבוד. בכך שאברהם אבינו עומד בניסיון יחד עם אשתו שרה במצבים לא רצויים כאשר הגיעו למצריים, כאשר פרעה מלך מצריים רצה לקחת את שרה אשתו ונענש על כך קשות. זכה אברהם ל'קפיצה גדולה' במעמדו. שכן מיד אחרי התקרית עם מלך מצרים נאמר בפרשה: "ויעל אברהם ממצרים ברכוש גדול'. השאלה הגדולה היא, מהיכן התעשר אברהם? בתלמוד נאמר: "אין הברכה מצויה בביתו של אדם אלא בגלל אשתו", שנאמר: "לאברהם הטיב בעבורה" – מכאן אנו רואים כיצד בגלל שאברהם כיבד מאד את אישתו שרה, זכה שפרעה ישחרר אותה מיד, וזכה מיד לעושר כה גדול שהטיב עמו במהלך חייו ובאחריתו. ולכן אומרים חז"ל: "כבדו נשותיכם כדי שתתעשרו". לפעמים אנו נמצאים במצבים לא נעימים, בין אם זה בפרנסה ובין אם זה בזוגיות ובהתמודדויות אחרות בחיים. מפרשה זו אנו למדים שאל לנו להתייאש, ועלינו דווקא להתחזק בביטחון ובתקוה בקדוש ברוך הוא, ובמקביל כמובן לכבד יותר את האישה. כפי שהרמב"ם בספרו 'היד החזקה' אומר: "על האיש לכבד את האישה יותר מגופו". ובזכות מעלה נפלאה זו נזכה לעושר ולכבוד לשם שמים.
חד וחלק: סגולה לפרנסה – שלום בית.

הוסף תגובה