פרשת השבוע: 'תרומה'

לשון הרע וגאווה - גורמים עניות, צדקה - מביאה עשירות: הרב גלויברמן מכין אתכם לשבת

הרב גלויברמן
א א א א (שנה גודל)
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
פרשת השבוע של הרב גלויברמן
תחילת כתבה

העני והעשיר
מסופר על צדיק אחד ששאלו אותו תלמידיו, מדוע לא תיקנו חכמים ברכה על מצוות הצדקה? השיב להם הצדיק: ברכה יש לעשות בשמחה, ואילו עשיר הנותן צדקה, לפי הרוב אינו נותן בשמחה. פרשת השבוע 'תרומה', פותחת בציווי הקב"ה לעם ישראל לתרום כל אחד כפי יכולתו וכשרונו עבור בניית בית המקדש. הכתוב אומר: "ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו". מדוע כתוב: "ויקחו" ולא "ויתנו"? אלא כדי ללמדנו שבנתינת הצדקה, יותר משאנו נותנים לזולת אנחנו לוקחים לעצמנו. הכסף שאנו נותנים כצדקה הוא כסף שקבלנו מאלוקים כפיקדון, לכן עלינו לשמוח כשאנחנו מעניקים את הפיקדון לעני שזקוק לכסף הזה. חז"ל אמר: יותר ממה שבעל-בית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. במתן צדקה יש "נותן" ויש את העני - ה"לוקח". אין זה מקרי שאדם פלוני הוא עני ואדם אחר הוא העשיר, זה חלק מרצון אלוקים. הרי אלוקים יכל לעשות שלא יהיו כאלה שיצטרכו לבריות, אולם חוסר האיזון הזה נוצר בכדי שתהיה מציאות של חסד בעולם. ולכן, גם העני שמקבל מהעשיר, הרי שהוא מקבל ישירות מהקב"ה. יוצא אם כך שהן העשיר והן העני ניזונים מהקב"ה. אלוקים ציווה לבנות את המשכן לא רק ממתכות יקרות ככסף וזהב, אלא גם מנחושת, ללמדנו: שקיימות דרגות וסוגי בני אדם שונים. למרות הנחושת שהוא סוג פשוט של מתכת, גם הוא היה נחוץ ונצרך לבניית המשכן. אל לו לאיש פשוט לחשוב שאינו ראוי לתרום או לבוא לבית המקדש. כולם אהובים ושווים כלפי אלוקים, הפשוט והמורם מעם, העשיר והעני.

חד וחלק
לשון הרע וגאווה - גורמים עניות, צדקה - מביאה עשירות.

הוסף תגובה